Další kolo přijímacího řízení

Kriteria pro učební obory - další kolo

Kriteria pro maturitní obory - další kolo

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §60f zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) další kolo přijímacího řízení 
k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Volná místa 

Kod Obor Druh
studia
Přijímací
řízení

Počet volných
míst

65-54-H/01 Kuchař-číšník střední vzdělání
s výučním listem
bez zkoušek 2
41-52-H/01 Zahradník střední vzdělání
s výučním listem
bez zkoušek 6
65-42-M/01 Hotelnictví
- Hotelnictví a turismus
střední vzdělání
s maturitou
bez zkoušek 3
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 - Ekonomika a informatika
střední vzdělání
s maturitou
bez zkoušek 1

 

Bližší informace na čísle 511 123 125.