Další kolo přijímacího řízení

Kriteria pro učební obory - 2. kolo

Kriteria pro maturitní obory - 2. kolo

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2. kolo přijímacího řízení.

 

Volná místa pro 2. kolo

Kod Obor Druh
studia
Přijímací
řízení

Počet volných
míst

65-54-H/01 Kuchař-číšník střední vzdělání
s výučním listem
bez zkoušek 3
41-52-H/01 Zahradník střední vzdělání
s výučním listem
bez zkoušek 6
65-42-M/01 Hotelnictví
- Hotelnictví a turismus
střední vzdělání
s maturitou
bez zkoušek 4
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 - Ekonomika a informatika
střední vzdělání
s maturitou
bez zkoušek 1
43-41-M/01

Veterinářství
 - Veterinární prevence

střední vzdělání
s maturitou
bez zkoušek 1

 

Pro účast v 2. kole přijímacího řízení může uchazeč do 24. 5. 2019 podat přihlášku poštou nebo osobně přímo na sekretariatu školy. Bližší informace na čísle 511 123 125.

O případném přijetí bude škola zájemce informovat telefonicky v pondělí 27. 5. 2019 odpoledne.