Boskovické dožínky 2018

Dne 1. 9. 2018 připravovali naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník ve spolupráci s KZMB Boskovice společensko-gastronomickou akci na Zámku Boskovice, a to k příležitosti Boskovických jihomoravských dožínek. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a jejich celodenní nasazení, které do přípravy pokrmů i obsluhy vnesli.

Ludmila Fialová
Mgr. Jaroslava Přikrylová
Ing. Petr Šafránek, DiS.