Možnost získání certifikátu - CSWA Mechanical Design

   

Od února letošního kalendářního roku se naše škola zapojila do certifikačního programu SOLIDWORKS ® Academic Certification Provider. Titul SOLIDWORKS ® Academic Certification Provider tak škole vhodně doplní její know-how a nabídku služeb.

Naši žáci tím získávají jedinečnou možnost obdržet celosvětově platný certifikát, který je zaměřen na 3D prostorové CAD modelování, aplikaci návrhových principů, znalosti směrnic a norem. Certifikace bude určena zejména pro žáky maturitních oborů Informační technologie a Informatika a ekonomika, neznamená to ovšem, že se ke zkoušce nemůže přihlásit kterýkoliv jiný žák naší školy.

Základní zkouška Certified SOLIDWORKS ® Associate-Academic (CSWA-Academic) umožňuje žákům předvést své zkušenosti s modelováním a prací v CAD systému SOLIDWORKS ®. Rozsáhlý on-line test je spravován, načasován a řízen organizátorem akademických certifikací SOLIDWORKS ®. Certifikace potvrdí konkurenceschopnost žáků na trhu práce a prokáže jejich odbornost při práci v systému SOLIDWORKS ®, což dnes většina firem oceňuje.

Náležitosti zkoušky:

 • Délka zkoušky: 3 hodiny
 • Minimální úspěšnost pro složení zkoušky: 70 %
 • Podmínky pro opakování: Čekací doba mezi jednotlivými pokusy o složení zkoušky CSWA je minimálně 30 dnů. Pro každý pokus musí být také přidělen nový voucher.
 • Všichni uchazeči obdrží po úspěšném složení zkoušky elektronické certifikáty a osobní zápis v seznamu úspěšných řešitelů CSWA. Tento certifikát v tištěné podobě jim bude předán současně s vysvědčením o maturitní zkoušce.

Zkouška zahrnuje řešení praktických úkolů v mnoha z těchto oblastí:

 • entity skici – čáry, obdélníky, kružnice, oblouky, elipsy, osy;
 • nástroje skici – odsazení, převod, ořezání;
 • vazby skici;
 • funkce přidání a odebrání – vysunutí, rotace, tažení po křivce, výplně;
 • zaoblení a zkosení;
 • lineární, kruhová a výplňová pole;
 • kóty;
 • podmínky prvku – počátek a konec;
 • fyzikální vlastnosti;
 • materiály;
 • vkládání komponent;
 • standardní vazby – sjednocená, rovnoběžná, kolmá, tečná, soustředná, vzdálenost, úhel;
 • referenční geometrie – roviny, osy, odkazy vazeb;
 • výkresové pohledy;
 • popisy.

Ing. Miroslav Hrdý
učitel IT a ICT koordinátor