Exkurze v Dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích

Dne 10. 10. jsme se studentkami VZ2 navštívily Dětskou léčebnu pohybových poruch. Staniční sestra nás stručně seznámila s provozem zařízení. Přiblížila nám hlavní zdravotní problémy, kvůli kterým malí pacienti toto zařízení vyhledávají. Poté jsme měly možnost vidět nově zrekonstruované prostory pro rehabilitaci, včetně vodoléčby, motomedů, magnetoterapie a dalších. Zběžně jsme nahlédly i do pokojíčků, prostor školky i na staveniště, kde se připravuje plocha na umístění nových domečků pro děti, které doprovází na rehabilitační pobyt maminka.

Návštěvu v tomto zařízení následné rehabilitační péče považuji za přínosnou.

Mgr. Veronika Pospíšilová