Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti 2015

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Brně na Gymnáziu Kpt. Jaroše 14. Celé gymnázium bylo k dispozici soutěžícím, najít správnou učebnu se svým soutěžním oborem pomáhali studenti tohoto gymnázia s úsměvem a dobrou náladou. Díky tomu všech 127 soutěžících našlo právě ten svůj obor z celkových 18 soutěžních oborů.

Své práce obhajovali také tři studenti naší školy:
Lucie Vostálová z EP3 v oboru č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práci Výukový program pro ZŠ
Václav Ferus z VP3 v oboru č. 04 Biologie práci Chov Achatin
Patrik Dokoupil IT3 v oboru č. 18 Informatika práci Hra na život.

Naši studenti se v žádném případě nelekli konkurence z brněnských gymnázií a velmi dobře obhájili své práce. Za to jim patří obdiv a velké poděkování.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.