Mezinárodní soutěž veterinárních škol 2012

 Ve dnech 18. -21. listopadu uspořádala Státní veterinární správa ČR mezinárodní soutěž O cenu ústředního ředitele pro studenty středních veterinárních škol. Letos to byl již 6. ročník.
Soutěže se zúčastnili již potřetí i žáci oboru veterinární prevence z Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice (Veronika Berková, Petra Tichá, Kateřina Friesová, a Kristýna Šanovcová).
V silné konkurenci se naši žáci rozhodně neztratili. Jejich soupeři byli žáci ze středních odborných škol veterinárních z Českých Budějovic, Hradce Králové, Kroměříže, Třebíče, Nitry a Košic.
Soutěž se skládala z následujících disciplín. Dvojjazyčná prezentace (český a anglický jazyk) regionu a školy, znalostní test z veterinární problematiky, praktické dovednosti z oboru laboratorní diagnostiky a prezentace ročníkové práce.
Úkoly nebyly jednoduché a bylo nutné se s nimi poprat v daném časovém intervalu.
Výsledky jednotlivých disciplin posuzovala a průběžné pořadí stanovovala odborná porota, které předsedala Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Phd.
Cenu pro vítěze a upomínkové předměty předal Doc. MVDr. Milan Malena, Phd. ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR. Podle jeho slov si ocenění plně zaslouží nejen vítězové ale i ostatní účastníci.
Pro nás tato soutěž byla obrovskou zkušeností a radost nám přineslo především to, že žáci oboru veterinární prevence prokázali srovnatelné znalostmi se studenty ostatních veterinárních škol jak v Čechách, tak i na Slovensku a obsadili krásné 3. místo.

Fotodokumentace zde.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.