Olympiáda v českém jazyce 2020

V úterý 17. 12. 2019 proběhla na naší škole olympiáda v českém jazyce. S nelehkými úlohami z gramatiky, syntaxe, lexikologie a napsáním slohové práce na zadané téma bojovalo přes třicet žáků střední školy. Vítězkou se stala Monika Jakubcová z EP1, na druhém místě pak skončila Anna Hladilová z VP3.

Obě postoupily do okresního kola, které se uskutečnilo 23. 1. 2020 v Blansku. Zde se v konkurenci žáků ze všech střeních škol okresu neztratily. Monika Jakubcová se umístila na šestém a Anna Hladilová na devátém místě.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.