3. kolo

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení - volná místa v jednotlivých oborech zde.

Přihlášky s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení přijímáme do 24. srpna 2018.

Přijímací řízení a zveřejnění výsledků 3.kola- 29. 8. 2018.

Přijatí uchazeči se dostaví na sekretariát školy k převzetí Rozhodnutí o přijetí 3. 9. 2018 v době od 7 h do 8 h.
Uchazeči tento den budou zapsáni do 1. ročníku.