Proč studovat informatiku v ekonomice?

Proč si vybrat právě informatiku ve spojení s ekonomikou?

V oboru Ekonomika a podnikání – informatika v ekonomice na naší škole vyučujeme žáky ve dvou hlavních profilujících směrech. Oproti vyloženě počítačovému oboru Informační technologie je u oboru EP začleněna ekonomie a její využití v praxi. Ovšem je nutno podotknout, že z informačního celku je ponechán dostatečný prostor pro to, aby ze žáků byli vychováni odborníci orientující se v IT problematice s uplatněním na trhu práce. Výuka v této oblasti je zaměřena zejména na programování, počítačový design, počítačové sítě a CAD modelování. Naše škola v posledních letech investovala nemalé finanční prostředky do IT technologií, které jsou určeny pro výuku, např. pořízení tiskárny na 3D prostorový tisk, zakoupení kompletního grafického balíku Adobe v počtu 250 licencí, upgrade grafického CAD systému SolidWorks. Jelikož jsme certifikovaným testovacím střediskem ECDL, mají žáci naší školy za zvýhodněných podmínek možnost získat ECDL osvědčení.

Odborníky se můžete stát s jakýmkoliv vzděláním, takže pokud máte zájem využívat moderní technické vybavení a technologie, jste ochotni se učit a něco nového se dozvědět, potom je obor EP právě pro vás!

Proč je pro mě studium oboru Ekonomika a podnikání –informatika v ekonomice přínosem?
Nad touto otázkou se zamyslely dvě žákyně tohoto oboru Tereza Novotná a Pavlína Bezděková.