Proč studovat u nás

Škola nabízí:

 • dlouholetou tradici

 • kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor

 • velmi dobré materiální vybavení pro výuku

 • klidné a vlídné prostředí školy

 • dobré autobusové a vlakové spojení

 • dobrou uplatnitelnost na trhu práce

 • úzkou spolupráci s firmami v regionu

 • pokračování ve studiu na nástavbovém a vyšším odborném studiu

 • informační centrum s knihovnou a celodenní práci s výpočetní technikou a internetem, vlastní e-mailovou adresu

 • ubytování v domově mládeže a celodenní stravování

 • sportovní a kulturní vyžití

 • možnost účasti na zahraničních akcích

 • možnost zapojení do různých soutěží a přehlídek

   

Bližší informace získáte:

o oborech vyššího odborného studia
Mgr.Josef Sychra
Boskovice, Hybešova 53
Tel: 511 123 110
E-mail: Sychra.Josef@vassboskovice.cz
 
o oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou
Mgr. Renata Hédlová
Boskovice, Hybešova 53
Tel: 511 123 141
E-mail: Hedlova.Renata@vassboskovice.cz

o oborech středního vzdělání s výučním listem
Mgr. Milan Reitschmied
Boskovice, Hybešova 53
Tel.: 511 123 110 (technické - učební obory)
E-mail: reitschmied.milan@vassboskovice.cz