Školní poradenské pracoviště

Mgr. Lenka Janíčková - psycholog

Budova A třetí patro   

Kontakt  
mobil:  
tel.zaměstnání 511 123 138
e-mail: psycholog@vassboskovice.cz
  Janickova.Lenka@vassboskovice.cz
   
Konzultační hodiny  
Pondělí 7:30 - 14:00
Úterý 7:30 - 14:00
Středa 7.30 - 11:00

 

Mgr. Alena Plavcová - metodik prevence

Kontakt  
tel.zaměstnání 511 123 109
 

Plavcova.Alena@vassboskovice.cz

   
Konzultační hodiny  
Čtvrtek 13:00 - 14.00 

Mgr. Zuzana Porubská - výchovný poradce

Kontakt  
tel.zaměstnání 511 123 120
 e-mail Porubska.Zuzana@vassboskovice.cz
   
Konzultační hodiny  
Úterý 8:00 - 10:35 hod
Středa 11:00 - 13.30 hod

Mgr. Zuzana Porubská - kariérní poradkyně

Kontakt  
tel.zaměstnání 511 123 120
e-mail: Porubska.Zuzana@vassboskovice.cz
   
Konzultační hodiny  
Úterý 8:00 - 10:35 hod
Středa 11:00 - 13.30 hod

Setkání mimo konzultační hodiny lze domluvit individuálně.
Je možno konzultovat výukové i osobní problémy (učitelé, žáci, studenti, rodiče).