Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

1. kolo

2. kolo

3. kolo
41-52-H/01 Zahradník 43-41-M/01 Veterinářství  
65-51-H/01 Kuchař - číšník 65-42-M/01 Hotelnictví  
18-20-M/01 Informační technologie 41-52-H/01 Zahradník  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kuchař - číšník  
43-41-M/01 Veterinářství    
     

 

Informace pro v 1. kole nepřijaté uchazeče.

I žáci pod čarou mají stále šanci

Uchazeči pod čarou

Přijatí uchazeči mají na všech školách lhůtu k odevzdání zápisových lístků 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků.
Na naší škole to je do 10. 5. 2018 včetně pro učební obory a do 17. 5. 2018 pro maturitní obory. Pokud si přijatí žáci vyberou jinou školu, budou zákonní zástupci uchazečů pod čarou postupně podle pořadí telefonicky informováni. Na uvolněné místo, v případě zájmu, bude tento žák přijat ještě v rámci 1. kola.

Další kola přijímacího řízení

V případě nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech v 1. kole vyhlásí ředitel školy další kola přijímacího řízení. S ohledem na počet vycházejících žáků a počet nabízených míst na středních školách předpokládáme volná místa i pro druhé kolo. V dalším kole přijímacího řízení nebudou žáci konat přijímací zkoušku. Informace o počtu volných míst budou na www.vassboskovice.cz .