Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

1. kolo

2. kolo

3. kolo
41-52-H/01 Zahradník 4  
65-51-H/01 Kuchař - číšník 65-42-M/01 Hotelnictví  
18-20-M/01 Informační technologie    
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
65-42-M/01 Hotelnictví    
43-41-M/01 Veterinářství    
     

Přijatí uchazeči mají na všech školách lhůtu k odevzdání zápisových lístků 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků, tedy do 23. 6. 2020 včetně.
Rozhodnutí o přijetí bude předáno na informační schůzce, která se bude konat v budově školy dne 29. června  2020, a nebo bude předáno v den zahájení výuky. Informace pro žáky 1. ročníků budou  zveřejněny i na stránkách školy www.vassboskovice.cz.

 

I uchazeči pod čarou mají stále šanci

 

Pokud si přijatí uchazeči vyberou jinou školu (neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek), budou o tom zákonní zástupci uchazečů pod čarou postupně podle pořadí telefonicky informováni. Na uvolněné místo tak bude, v případě zájmu, tento uchazeč přijat ještě v rámci 1. kola.

Další kola přijímacího řízení

V případě nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech v 1. kole vyhlásí ředitel školy další kola přijímacího řízení. S ohledem na počet vycházejících žáků a počet nabízených míst na středních školách předpokládáme volná místa i pro druhé kolo. V dalším kole přijímacího řízení nebudou žáci konat přijímací zkoušku. Informace o počtu volných míst budou zde.