Studium na VOŠ

Naše škola nabízí tuto formu studia jako jediná v regionu.
(a to již od školního roku 1996/1997)

V současné době nabízí pět oborů:

■ Obor vzdělání 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání Volitelná zaměření:
Finanční řízení a zdaňování
● Ekonomika nemovitého majetku         

■ Obor vzdělání 63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví
■ Obor vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch
■ Obor vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
Obor vzdělání 43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat

 Podmínkou pro přijetí je ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Studium je tříleté, denní. Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, titul za jménem – DiS.

Vyšší odborné vzdělávání je určeno pro absolventy středních škol se zájmem o praktickou stránku studia. Studenti získávají větší množství praktických znalostí a dovedností, které velmi oceňují zaměstnavatelé.
Vzdělávání VOŠ je tříleté, ukončené absolutoriem. Absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu, diplom a právo používat titul „diplomovaný specialista“ (DiS) uváděný za jménem.
Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole. Na základě naší spolupráce s některými VŠ jsou absolventům VOŠ uznávány kredity za absolvování určitých předmětů a zkrácena následná doba bakalářského studia.
Absolvent oboru Diplomovaná všeobecná sestra je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry.
Naše VOŠ je tedy určena pro absolventy středních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat, jsou prakticky založeni, chtějí získat praktické dovednosti a uspět na trhu práce.