Termíny

Termíny přijímacího řízení a odevzdání přihlášek ke studiu
na VOŠ ekonomickou a zdravotnickou pro školní rok 2017 – 2018

I. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do I. kola: 31. květen 2017    
Termín přijímacího řízení – I. kolo: 27. červen 2017


Uchazeč musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 23. června 2017, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.

 Kriteria pro 1. kolo zde.                                                  Přihláška zde.II. 

Termín podání přihlášky ke studiu do II. kola: 11. červenec 2017
Termín přijímacího řízení – II. kolo: 18. červenec 2017


  Kriteria pro 2. kolo zde.                                               Přihláška zde.

 


III. kolo

 

Termín podání přihlášky ke studiu do III. kola: 23. srpen 2017      
Termín přijímacího řízení – III. kolo: 29. srpen 2017

 

III. a další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity. Sledujte naše www stránky.
 


 

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol:     v průběhu září a října 2017
Termíny přijímacího řízení – další kola: v průběhu září a října 2017, nejpozději 31. října 2017

 
Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Zápis ke studiu pro školní rok 2017/2018:
Účast u zápisu je povinná.
1. září 2017     


 Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.