Termíny

Termíny přijímacího řízení a odevzdání přihlášek ke studiu
na VOŠ ekonomickou a zdravotnickou pro školní rok 2020 – 2021

Nastoupit ke studiu lze do 31. října 2020. Hodnocení ze SŠ uvedené v přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce.

Na přihlášku uveďte

  • rodné číslo,
  • první cizí jazyk (vyberte AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • druhý cizí jazyk (vyberte AJ nebo NJ nebo RJ) – student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

I. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do I. kola: 31. květen 2020  
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – I. kolo: 1. červenec 2020

Uchazeč musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 29. června 2020, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.

 Kriteria pro 1. kolo zde.                                                  Přihláška zde.


II. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do II. kola:  10. červenec 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – II. kolo:  14. červenec 2020


Kriteria pro 2. kolo zde.


III. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do III. kola:  24. srpen 2020     
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – III. kolo:  28. srpen 2020


Kriteria pro 3. kolo zde.


IV. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do IV. kola: 21. září 2020
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – IV. kolo: 24. září 2020

Kriteria pro 4. kolo zde.
 


Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol:     v průběhu  října 2020
Termíny přijímacího řízení – další kola: v průběhu  října 2020, nejpozději 31. října 2020

 
Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2020/2021:
Zápis je povinný.
1. září 2020     9:00 učebna D19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ)
                9:00 učebna  Z1 - Komenského 01 (obor DVS)


 Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.