Omlouvání absence

Od začátku druhého pololetí naše škola začíná omlouvání absence žáků elektronickou formou. Omluvenky lze zadávat jak dopředu, tak omlouvat zpětně. Současně můžete na těchto stránkách vidět veškerou absenci, kterou žák měl a zjistit procento zameškaných hodin v jednotlivých předmětech.

Abyste mohli využívat omlouvání absence elektronickou formou, je nutné mít přihlašovací údaje, které Vám byly zaslány e-mailem zadaným v našem systému. Pokud Vám tyto údaje z nějakého důvodu nepřišly, obraťte se na třídního učitele.

Rodiče žáků, kteří nemohou využívat elektronickou formu omlouvání, mohou po dohodě s třídním učitelem dále využívat na omluvy žákovskou knížku.

Vstup do omluvenek