Učební plány maturitních oborů

Informační technologie

Vyučovací předměty I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Angličtina v IT - 1 1 -
Dějepis 2 - - -
Občanská nauka 1 1 1 1
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Biologie - Ekologie 1 - - -
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika - - 1 2
Psaní na klávesnici 1 - - -
Úvod do výpočetní techniky 3 - - -
Základy hardware - 2 - -
Konfigurace hardware - - - 2
Operační systémy 2 2 2 2
Aplikační software 3 3 2 2
Počítačové sítě - 2 2 -
Programování 2 2 2 2
Grafika a multimédia 2 2 2 2
Tvorba webových aplikací - 2 2 2
Databázové systémy - 2 2 2
Povinně volitelné předměty        
Programování a správa sítí - - 4 4
Konstrukce na PC - - 4 4

Ekonomika a podnikání

Vyučovací předměty I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk/Ruský jazyk 3 3 3 3
Technická angličtina - 1 - -
Občanská nauka 1 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 1 1 - -
Chemie - - 1 -
Matematika 3 3 3 3
Biologie a ekologie - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika 2 2 1 2
Cvičení z ekonomiky - 2 - -
Účetnictví a daně - 1 2 1
Cvičení z účetnictví - - 2 -
Obchodní činnost - - 2 2
Fiktivní firmy - - - 2
Algoritmizace a vývoj aplikací 2 2 2 2
Technické vybavení počítačů 2 1 - -
Počítačové systémy - - 2 2
Počítačový design 2 2 2 2
Technická dokumentace 2 1 - -
Odborná praxe 2 2 2 2


Hotelnictví

Vyučovací předměty I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Dějepis 2 2 - -
Základy práva - - - 2
Fyzika 1 - - -
Chemie - 1 - -
Biologie a ekologie - - 1 -
Nauka o výživě - - - 1
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Ekonomika - - 2 2
Účetnictví - - 2 2
Manamegent - - 2 -
Marketing - - - 2
Hotelový provoz - - 2 2
Hotelový software - - 4 -
Technika obsluhy a služeb 2 1 1 1
Technologie přípravy pokrmů 1 1 1 1
Gastronomický seminář 4 4 2 1
Nauka o potravinách
a nápojích
1 - - -
Cestovní ruch - 2 2 3
Zeměpis 2 1 - -
Písemná a elektronická
obchodní korespondence
2 - - -
Komunikace se zákazníkem - 3 - -

 

Veterinární prevence


Vyučovací předměty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
Anglický jazyk
3
3
3
3
Dějepis
2
 
 
 
Občanská nauka
1
1
1
1
Právo
 
 
 
2
Fyzika
2
 
 
 
Chemie
2
2
2
2
Chemický seminář
 
 
1
1
Matematika
3
3
3
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
Informační a komunikační technologie
2
2
 
 
Ekonomika
 
2
1
 
Biologie
2
2
2
2
Biologický seminář
 
 
1
1
Mikrobiologie a parazitologie
 
1
1
1
Motorová vozidla
 
 
1
 
Mechanizace zemědělství
1
 
 
 
Chov zvířat
2
2
1
 
Výživa a dietetika zvířat
 
2
 
 
Pěstování krmných plodin
1
 
 
 
Anatomie a fyziologie zvířat
4
3
 
 
Latina pro veterinární praxi
2
 
 
 
Nemoci zvířat
 
2
2
4
Reprodukce zvířat
 
 
2
2
Laboratorní technika
 
 
2
 
Farmakologie
 
 
 
2
Hygiena a technologie
 
2
2
3
Volitelné předměty
 
 
 
 
 
 
 
Chov koní
 
 
2
 
Myslivost  
 
 
2
 
Kynologie
 
 
2
 
Chov exotických zvířat
 
 
2
 
Včelařství
 
 
2
 
Odborná praxe
 5
týdnů
5
týdnů
5
týdnů
4
týdny

 

Podnikání - nástavbové studium - dobíhající obor  

Vyučovací předměty Počet hodin za rok
       I.    II.    III.
Český jazyk a literatura 40 20 40
Cizí jazyk + konverzace 40 40 20
Občanská nauka 20 20 20
Matematika 20 20 20
Management - 20 -
Informační a komunikační technologie 20 20 -
Písemná a elektronická komunikace 20 20 -
Právo 20 - -
Ekonomika 20 20 20
Marketing - - 20
Účetnictví 20 20 20
Psychologie prodeje - - 20
Chod podniku - - 20
Ekonomická cvičení - 20 20