Učební plány maturitních oborů

Informační technologie

Vyučovací předměty I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Angličtina v IT - 1 1 -
Dějepis 2 - - -
Občanská nauka 1 1 1 1
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Biologie - Ekologie 1 - - -
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika - - 1 2
Psaní na klávesnici 1 - - -
Úvod do výpočetní techniky 3 - - -
Základy hardware - 2 - -
Konfigurace hardware - - - 2
Operační systémy 2 2 2 2
Aplikační software 3 3 2 2
Počítačové sítě - 2 2 -
Programování 2 2 2 2
Grafika a multimédia 2 2 2 2
Tvorba webových aplikací - 2 2 2
Databázové systémy - 2 2 2
Povinně volitelné předměty        
Programování a správa sítí - - 4 4
Konstrukce na PC - - 4 4

Ekonomika a podnikání

Vyučovací předměty I. II. III. IV. CELKEM
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Technická angličtina 0 1 0 0 1
Německý / Ruský jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 0 0 0 2
Fyzika 1 1 0 0 2
Chemie 0 1 0 0 1
Biologie a ekologie 1 0 0 0 1
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Komunikace 2 2 2 0 6
Ekonomika 1 2 3 3 9
Účetnictví a daně 1 1 2 2 6
Odbyt a řízení 1 1 2 2 6
Základy algoritmizace 2 2 0 0 4
Počítačový design 2 2 0 0 4
Technické normy v praxi 1 2 0 0 3
Počítačové systémy 4 3 0 0 7
Povinně volitelné vyučovací předměty – profilace IT
Počítačová grafika a sazba 0 0 2 2 4
Programování aplikací 0 0 2 3 5
ECDL certifikace 0 0 1 2 3
CAD/CAM systémy 0 0 4 4 8
Povinně volitelné vyučovací předměty – profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podniku 0 0 3 3 6
Ekonomický software 0 0 0 3 3
Účetnická praxe 0 0 3 3 6
Fiktivní firmy 0 0 3 2 5
Celkem 32 32 32 32 128
Odborná praxe 0 2 týdny 2 týdny 0  


Hotelnictví

Vyučovací předměty I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Dějepis 2 2 - -
Základy práva - - - 2
Fyzika 1 - - -
Chemie - 1 - -
Biologie a ekologie - - 1 -
Nauka o výživě - - - 1
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Ekonomika - - 2 2
Účetnictví - - 2 2
Manamegent - - 2 -
Marketing - - - 2
Hotelový provoz - - 2 2
Hotelový software - - 4 -
Technika obsluhy a služeb 2 1 1 1
Technologie přípravy pokrmů 1 1 1 1
Gastronomický seminář 4 4 2 1
Nauka o potravinách
a nápojích
1 - - -
Cestovní ruch - 2 2 3
Zeměpis 2 1 - -
Písemná a elektronická
obchodní korespondence
2 - - -
Komunikace se zákazníkem - 3 - -
 

Veterinární prevence


Vyučovací předměty
I.
II.
III.
IV.
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
Anglický jazyk
3
3
3
3
Dějepis
2
-
-
-
Občanská nauka
1
1
1
1
Právo
-
-
-
2
Fyzika
2
-
-
-
Chemie
2
2
2
2
Chemický seminář
-
-
1
1
Matematika
3
3
3
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
Informační a komunikační technologie
2
2
-
-
Ekonomika
-
2
1
-
Biologie
2
2
2
2
Biologický seminář
-
-
1
1
Mikrobiologie a parazitologie
-
1
1
1
Motorová vozidla
-
-
1
-
Mechanizace zemědělství
1
-
-
-
Chov zvířat
2
2
1
-
Výživa a dietetika zvířat
-
2
-
-
Pěstování krmných plodin
1
-
-
-
Anatomie a fyziologie zvířat
4
3
-
-
Latina pro veterinární praxi
2
-
-
-
Nemoci zvířat
-
2
2
4
Reprodukce zvířat
-
-
2
2
Laboratorní technika
-
-
2
-
Farmakologie
-
-
-
2
Hygiena a technologie
-
2
2
3
Volitelné předměty
 
 
 
 
 
 
 
Chov koní
-
-
2
-
Myslivost
-
-
2
-
Kynologie
-
-
2
-
Chov exotických zvířat
-
-
2
-
Včelařství
-
-
2
-
Odborná praxe
5
týdnů
5
týdnů
5
týdnů
4
týdny

Podnikání - nástavbové studium - dobíhající obor  

Vyučovací předměty Počet hodin za rok
       I.    II.    III.
Český jazyk a literatura 40 20 40
Cizí jazyk + konverzace 40 40 20
Občanská nauka 20 20 20
Matematika 20 20 20
Management - 20 -
Informační a komunikační technologie 20 20 -
Písemná a elektronická komunikace 20 20 -
Právo 20 - -
Ekonomika 20 20 20
Marketing - - 20
Účetnictví 20 20 20
Psychologie prodeje - - 20
Chod podniku - - 20
Ekonomická cvičení - 20 20