Veřejné zakázky

Investiční výstavba - školní rok 2017/2018

Název projektu:

Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce

  • Cíl projektu: jeho hlavním cílem je modernizace výuky na škole – vybudováním a vybavením odborných učeben ve vazbě na zvýšení budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším cílem je pak podpořit inkluzi a umožnit handicapovaným žákům zapojení do výuky.
  • Financování: tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj /Integrovaný regionální operační program/ a zřizovatelem Jihomoravským krajem.
  • Výsledky: realizace akce byla ukončena, probíhá závěrečné vyhodnocování.


Název projektu:

Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice – budovy A,B,C

  • Popis: jedná se o zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů, zajištění nuceného větrání s rekuperací vzduchotechnickým zařízením v učebnách. Dojde ke snížení energetické náročnosti budov, ke zlepšení prostředí v učebnách a snížení produkce emisí.
  • Financování: tento projekt je financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí/ a zřizovatelem Jihomoravským krajem
  • Cíl akce: zlepšení kvality tepelně-technických stavebních konstrukcí a modernizace technologie pro vytápění a větrání. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti budov, zlepšení prostředí v učebnách a snížení produkce emisí.
  • Výsledky: realizace akce byla ukončena, probíhá závěrečné vyhodnocování.