Další kolo přijímacího řízení

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) § 60, v platném znění, vyhlášuje ředitel školy další kolo přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020/2021.
Přihlášky odevzdávejte osobně na sekretariát školy.

Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 511 123 125. 


Aktuální počet volných míst:

Kód a název oboru  Druh studia  Přijímací řízení  Předpokládaný počet
volných míst
 65-42-M/01
Hotelnictví a turismus
 střední vzdělání
s maturitou
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
4
63-41-M/01
Ekonomika a informatika
střední vzdělání
s maturitou
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
3

 

Kód a název oboru Druh studia Přijímací řízení

Předpokládaný počet
volných míst

41-52-H/01
Zahradník                         

střední vzdělání
s výučním listem
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
2

 

 Uchazeči, kteří nebyli přijati v prvním kole na obor Informační technologie, mají stále šanci studovat informatiku na naší škole:

a) pokud přijatí žáci neodevzdají ve stanovené lhůtě zápisový lístek, pořadí se bude posouvat a původně nepřijatí žáci se posunou mezi přijaté (o této skutečnosti Vás budeme informovat telefonicky)
b) nepřijatý žák může podat přihlášku na příbuzný informatický obor na naší škole - Informatika a ekonomika (změření oboru Ekonomika a pod👨‍💻nikání) - 2 volná místa.