Výuka

Rozvrh a e-learnindový portál:

Učitelé na naší škole se neustále snaží zavádět do výuky moderní výukové prostředky. Jedním z nich je podpora výuky formou e-learningu (Moodle). Pro zkvalitnění a rozšíření výuky informatických předmětů uzavřela naše škola partnerství s vybranými komerčními společnostmi (Mocrosoft a Cisco), které nabízejí celosvětově uznávané vzdělávací programy (MSITA a CCNA).

Informace o výuce: