Žáci veterinární prevence na týdnu vědy a techniky

V rámci každoročního týdne vědy a techniky, který se koná první listopadový týden, navštívili žáci druhého a třetího ročníku oboru veterinární prevence dvě pracoviště v Brně.
Třída VP3 s učiteli Mgr. Lubomírem Smejkalem a Ing. Jiřinou Lepkovou se zúčastnili dne otevřených dveří Botanického ústavu ve středu 7. 11. 2018. Brněnské pracoviště tvoří tři oddělení: Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, oddělení vegetační ekologie a paleoekologická laboratoř. Žáci si měli možnost během dvou hodin tato oddělení prohlédnout a seznámit se s výzkumy, které se na těchto pracovištích provádějí.

Třída VP2 s učiteli Mgr. Lubomírem Smejkalem a MVDr. Hanou Kuběnovou se zúčastnili dne otevřených dveří Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR ve čtvrtek 8. 11. 2018. Hlavní činností na tomto pracovišti jsou modelové organismy (např.: ryby, chameleon, kuřata). Zaměřují se převážně na jejich vývoj, fyziologii a přínos pro medicínu. V průběhu exkurze se studenti seznámili jak s běžným chodem laboratoře, tak i s některými atraktivními metodami, které se zde při studiu modelových organismů využívají. Některé metody si mohli žáci vyzkoušet na vlastní kůži.

Mgr. Lubomír Smejkal

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.