Zahradník

41-52-H/01

ZAHRADNÍK

Tříletý obor ZAHRANÍK je určený pro dívky i chlapce, zakončený je učňovskou zkouškou (výuční list)
V praxi je tento obor velmi žádaný. Po jeho úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky.

Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:

Zahradníci ve třídě

 • zhotovování floristických a vazačských výrobků (aranžování)
 • realizaci sadových úprav (realizace zahrad - úprava terénu a výsadba rostlin dle zahradnických plánů) a jejich následnou údržbu včetně zakládání a udržování trávníků a práci se zahradní mechanizací
 • dovednosti v oblasti poznávání, množení, vysazování, ošetřování, hnojení, ochranu a sklizeň rostlin a plodů a jejich využití
 • pěstování a využívání léčivých, kořeninových a vonných bylin a ekologické pěstování rostlin (specialita naší školy)

Zahradníci při výuce

Uplatnění:

Absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice.

 

Typové pozice zařazené do profese (povolání) Zahradník:

 • Florista
 • Krajinář
 • Květinář
 • Ovocnář
 • Sadovník
 • Školkař
 • Zelinář

Základní podmínky pro přijetí:

 • splnění povinné školní docházky, úspěšné splnění kritérií přijímacího řízení, lékařské potvrzení o způsobilosti pro daný obor