Zkoušky z myslivosti

Myslivecké zkoušky

Naše škola uspořádá v termínu 13. - 15. 10. 2017 zkoušky pro zájemce o první lovecký lístek. Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na vlach.pavel@vassboskovice.cz.

V roce 2017 budou také konány zkoušky pro myslivecké hospodáře. První termín je stanoven na 30. 9. - 1. 10. 2017, druhý termín bude 7. - 8. 10. 2017. Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na vlach.pavel@vassboskovice.cz.

Přijímání přihlášek končí 15. 9. 2017.

Cena obou zkoušek je stanovena na částku 6000,- Kč. Po zaplacení zálohy ve výši 2000,- Kč obdrží každý účastník (dle vlastní volby – poštou nebo osobně) studijní materiály. Zbylá část (ve výši 4000,- Kč) se hradí až první den konání zkoušek.

Obecné informace ke zkoušce

  • přihláška na zkoušky z myslivosti 2014/2015 bude doručena na adresu :
    Ing. Mgr. Pavel Vlach, VOŠ a SŠ Boskovice, Hybešova 53, 680 01 Boskovice
  • kontaktní osoba: Ing. Mgr. Pavel Vlach, mobil 602 551 643, e-mail: Vlach.Pavel@vassboskovice.cz
  • Veškeré zkoušky se konají na Sudickém dvoře, Sudice 50. Informační leták s mapou najdete zde.
  • Přihláška ke zkouškám

  • Smlouva o vykonání povinné praktické přípravy pro

Pověření o organizování zkoušek z myslivosti

Ministerstvo zemědělství ČR pověřilo s účinností od 1. března 2013 Vyšší odbornou školu ekonomickou a zdravotnickou a Střední školu, Boskovice se sídlem Hybešova 53, Boskovice organizováním zkoušek z myslivosti. Zkoušky z myslivosti jsou určeny pro uchazeče o první lovecký lístek - zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 244/2002 Sb.,kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti.